Kempování na divoko - jak to chodí v Evropě

20. dubna 2023
Rakousko

Rakousko je země s úchvatnou přírodou a nespočet možnostmi vyrazit na túru v Alpách. Jenže tato země divokému kempování příliš nepřeje. Utábořit se v lese je po celém Rakousku zakázáno, pokud nemáte povolení vlastníka lesa. V Burgenlandu, Dolním Rakousku, Vídni a Tyrolsku je výslovně zakázáno kempovat mimo kempovací místa, či vyhrazená parkoviště pro karavany. Pouhé přespání v autě je považováno za kempování a může být pokutováno až do výše 14 500 eur. Kontroly jsou prováděny pravidelně a Rakušané jsou v tomto ohledu velmi přísní.

Pokud si chcete při dovolené užít klidu a vyhnout se kempům plných lidí, tak vyrazte do Horního Rakouska, nebo Štýrska. V těchto spolkových zemí neexistuje žádná legislativa, která by divoké kempování zakazovala. Dokonce se můžete utábořit nad hranicí lesů a pastvin. V Horním Rakousku se doporučuje pro kempování mimo k tomu vyhrazená místa získat od úřadů povolení, ale není to nutnost. Když se budete chovat s respektem k přírodě, tak si vás zde nikdo nebude všímat.

V Salzburgu a Vorarlbersku je situace o něco složitější. Zde kempování povoluje starosta obce. Pokud není legislativou určeno jinak, tak je kempování mimo místa k tomu určená povoleno. Stačí si hlídat značky, jež by tuto možnost zakazovaly. Pro utáboření v blízkosti jezer si musíte od tamních úřadů získat povolení a opět se chovat s respektem přírodě. Toho se držte i při táboření na alpských pustinách, jelikož jsou chráněny zákonem.

 

Slovensko

U našich východních sousedů naleznete nádhernou a neposkvrněnou přírodu nejen v Tatrách, ale i ve Slovenském ráji a mnoha dalších oblastech. Bohužel na Slovensku můžete na divoké kempování zapomenout. Je zákonem absolutně zakázané, takže vždy musíte vyhledat kemp, nebo parkoviště vyhrazené k přenocování. Po dohodě s majiteli můžete kempovat na soukromých pozemcích. Za tímto účelem vznikla webová stránka bezkempu.cz, na které seznam takových míst naleznete. I zde se bere spaní v autě mimo vyhrazená parkoviště jako kempování. Při porušení tohoto zákazu vám hrozí nejen vysoká pokuta, ale i vykázání z dané oblasti.

 

Polsko

Polské vojvodství je především rovina, která nabízí mnoho krásných přírodních oblastí a zároveň levnou dovolenou u Baltského moře. Divoké kempování Poláci až na pár výjimek tolerují, ačkoliv není zákonem povoleno. Určitě se nepokoušejte kempovat mimo vyhrazená stanoviště v chráněných krajinných oblastech a na pobřeží Baltského moře. Pokud byste tento zákaz porušili, tak vám hrozí pokuta až 120 eur a vykázání z dané oblasti. Ve městech se také nedoporučuje přespávat v autě, nebo karavanu mimo vyhrazená parkoviště a kempy.

Volně kempovat můžete ve venkovských oblastech. Zde si vás nikdo nebude všímat, pokud se budete k přírodě chovat ohleduplně a s respektem, jinak můžete být z oblasti vykázáni. Pro přespání v lesích je potřeba si od tamních úřadů sehnat povolení, jinak se dopouštíte správního deliktu. I v Polsku je možné kempovat na soukromích pozemcích v případě, že máte souhlas majitele. Tato místa naleznete na webové stránce polskicaravaning.pl.


Německo

Spolková republika Německo nabízí bezpočet možností, kam vyrazit. Můžete objevovat středověká města a hrady, nebo si užít rozmanitou přírodu v národních parcích. Její čistota si vyžádala velkou daň, jelikož divoké kempování v Německu povoleno není. V některých spolkových zemích je porušení tohoto zákazu pokutováno až do výše 2500 eur. Každá země má trochu jinou legislativu. Obecně platí, že můžete kempovat v lesích a na soukromých pozemcích se souhlasem jejich vlastníka, anebo tamních úřadů.

Jedinou zemí, kde je divoké kempování zakázané i na soukromých pozemcích, je Braniborsko. Nejjednodušší je situace v severním Bavorsku. Zde naleznete přírodní kempy, ve kterých můžete legálně strávit jednu, či dvě noci v divočině. Pro lepší přehled míst, kde můžete legálně kempovat, doporučujme navštívit webovou stránku https://spots.roadsurfer.com/de-de. Ta obsahuje seznam soukromých pozemků, jejichž majitelé vám za poplatek umožní na nich kempovat.

Přespání v autě či karavanu je možné na parkovištích, nebo podél silnic, pokud to dopravní značky nezakazují. Přespat na takovém místě můžete pouze jednu noc a nesmíte z karavanu vyndat kempingový nábytek, nebo roztáhnout třeba markýzu. Určitě si dopravní značky hlídejte, jelikož na některých parkovištích je stání karavanů, nebo obytných vozů zakázáno.

 

Chorvatsko

Divoké kempování si v Chorvatsku bohužel neužijete. V celé zemi je nocování ve volné přírodě i přespání v obytném voze mimo kempy zakázáno. Kontroly jsou prováděny pravidelně a tamní policie je v tomto ohledu nesmlouvavá. Jedinou výjimku policisté udělají v případě, když z důvodu únavy přespíte jednu noc na parkovišti, nebo dálničním odpočívadle. Za porušení zákazu se vás čeká policejní stíhání a pokuta v rozmezí 2000 až 15000 kun.

Pro kempování je potřeba využít oficiálních kempů, jejichž seznam naleznete na www.camping.hr. Samozřejmě je možné se domluvit i s majiteli soukromých pozemků a přespat na nich. To jsou jediné dvě cesty, jak si s karavanem užít moře a také krásné přírodní scenérie, které Chorvatsko nabízí.


Itálie

Země na Apeninském poloostrově je obklopená nádherným středozemním mořem. Navíc nabízí nádhernou přírodu a mnoho krásných památek z dob vrcholné renesance. S divokým kempováním je to v Itálii složité. Dle legislativy povoleno není, i když v jednotlivých regionech se k němu staví vcelku tolerantně. Výslovně zakázáno je kempování v přírodních rezervacích, stejně tak jako na pobřežích moře. V přímořských oblastech je potřeba vyhledat oficiální kempy a obzvlášť v hlavní turistické sezoně.

Mezi regiony, kde je kempování mimo oficiální kempy absolutně zapovězeno se řadí Apulie, Abruzzo, Benátsko a Sardinie. Zákaz platí i pro Umbrii, Sicílii a Jižní Tyrolsko. V těchto oblastech ovšem platí jedna výjimka. Můžete zastavit mimo kemp, ale pouze po dobu 24 hodin a samozřejmě nesmíte vyndat kempingový nábytek, nebo vytáhnout markýzu.

V Kalábrii, Kampánii, Lombardi a Toskánsku neexistuje žádná vyhláška, jež by zabývala zákazem kempování. V těchto regionech můžete přespat v karavanu v místech, kde to není dopravní značkou zakázáno. Na některých parkovištích bohužel platí zákaz parkování karavanů, nebo obytných vozů. Je určitě lepší si před cestou na webových stránkách tamních úřadů, jak to v daném období u nich funguje. Pravidla se totiž trochu liší v návaznosti na to, zda je, nebo není turistická sezóna.

V ostatních oblastech je možné kempovat mimo vyhrazená místa pouze se souhlasem dané obce, nebo majitelem soukromého pozemku. Za nedodržení této složité legislativy vám v některých regionech hrozí pokuta až 500 eur. Nicméně po celé Itálii obecně platí, že ve voze smíte přespat na parkovišti po dobu jedné noci, pokud nejste v danou chvíli způsobilí k jízdě. Déle to vzhledem k vysokým pokutám určitě nemá cenu pokoušet.

 

Španělsko

Španělské království nabízí koupání v moři i v oceánu. Navíc jsou zde nádherné hory, a dokonce 15 národních parků. Předpisy ohledně divokého kempování jsou v každém regionu Španělska odlišné. Kempování je zakázáno v národních parcích a na plážích. V těchto oblastech můžete dostat pokutu až 600 eur za osobu. Dále platí absolutní zákaz kempování mimo vyhrazená místa v Madridu a Extremaduře. V té můžete kempovat pouze na soukromém pozemku se souhlasem vlastníka.

V ostatních částech Španělska není divoké kempování povoleno, ale je zde možné parkovat a přenocovat mimo oficiální kempy. Ve Valenci a Galicii můžete zůstat na jednom parkovacím místě po dobu jedné noci, respektive 24 hodin. Nicméně platí, že nesmíte z vozu vyndat kempingový nábytek, natož roztáhnout markýzu. To samé platí i v ostatních regionech, jen doba pobytu na jednom místě se protahuje až na 48 hodin. Region Murcie je o něco benevolentnější, zde můžete zůstat dokonce 72 hodin a v Navařře není počet dní a nocí nijak legislativně určen.

Rozhodně si před zaparkováním karavanu na parkovišti prohlídněte dopravní značky. Některá parkoviště nejsou pro tento účel určena. Policisté jsou ve Španělsku mírnější než v jiných evropských státech. Při prohřešku vás nejprve upozorní a vykážou z dané oblasti. Pokud byste tuto výzvu neuposlechli, tak až pak vám hrozí vysoké pokuty, jež se opět odvíjí dle předpisů dané oblasti.

facebook